GLUTAX-1800000GS

glutax180w美白针 意大利glutax美白针 glutax美白针 glutax180万美白针

  • 适用人群: 天生黑、暗黄、肤色不均匀人群;
  • 商品产地: 意大利
  • 产品类型: GLUTAX美白针

Glutax 180W意大利美白针,泰国超人气艺人Tina同款,最全的成分功效!


miRNA Multivitaminico 15000mg

✔️微核酸综合维生素:提供人体所需的二十二种核心维生素和矿物质